Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Walewice
W Walewicach znajduje się pałac klasycystyczny szambelana królewskiego Anastazego Walewskiego. Zamieszkiwała tutaj niegdyś słynąca z urody Maria z Łączyńskich Walewska zwana „polską żoną Napoleona”, tu też przyszedł na świat syn cesarza Aleksander. W pobliżu znajduje się rezerwat geologiczny „Walewice” ukazujący osady okresu lodowcowego.
Odznaka turystyczna „Miłośnik Ziemi Łowickiej”
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystycznej Miłośnik Ziemi

§ 1
Odznaka ma na celu popularyzację Łowicza, Ziemi Łowickiej, walorów historycznych, folkloru, zwyczajów, tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej.

§ 2
Odznakę Miłośnik Ziemi Łowickiej może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat po spełnieniu wymogów regulaminu.

§ 3
Odznakę można zdobyć w dyscyplinie pieszej i kolarskiej.

§ 4
Odznaka jest jednostopniowa, czas zdobywania nieograniczony.

§ 5
W programie zwiedzania muszą być uwzględnione następujące miejscowości: Łowicz, Arkadia, Bolimów, Domaniewice, Kiernozia, Kompina, Łyszkowice, Nieborów, Sobota, Sromów, Walewice, Złaków.

§ 6
Zdobywający odznakę pieszą lub kolarską muszą odbyć 10 dowolnych wycieczek pieszych lub rowerowych uwzględniając miejscowości z § 5.

§ 7
Zdobywający odznakę zobowiązany jest wziąć udział w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK w Łowiczu.

§ 8
Wycieczki muszą być potwierdzone pieczątkami. Wpisy do książeczek muszą być czytelne z podaniem daty i nazwy miejscowości zwiedzonych.

§ 9
Ustanawia się honorową odznakę Miłośnika Ziemi Łowickiej, która może być nadana za wybitne osiągnięcia w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa regionu łowickiego.

§ 10
Odznakę pieszą weryfikują przodownicy OTP przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 11
Odznakę kolarską weryfikuje weryfikat turystyki kolarskiej przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 12
Zdobywając odznakę Miłośnika Ziemi Łowickiej można zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej.

§ 13
Po zdobyciu odznakę należy wykupić w ZO PTTK w Łowiczu.

§ 14
Regulamin regionalnej odznaki Miłośnik Ziemi Łowickiej został zatwierdzony uchwałą nr 6/89 Prezydium ZO PTTK w Łowiczu 10 kwietnia 1989 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

PTTK Oddział w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. (46) 837 32 69
www.pttklowicz.pl


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]