Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Napoleon
Po zwycięstwie pod Jeną i Auerstaedtem, w drodze do Warszawy, zatrzymał się w Łowiczu, 18 grudnia 1806 roku, Napoleon – Wielki Cesarz Francuzów. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana w kamienicę stojącą przy jednej z pierzei Starego Rynku.
Demografia
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA WG DZIELNIC

Gęstość zaludnienia przedstawia się następująco (stan na dzień 15.03.2018 roku):

Dzielnica

liczba ludności

gęstość zaludnienia/km2

Bolimowska

2812

2163

Bratkowice

7462

6218

 

Górki

2320

1657

 

Korabka

4111

709

Kostka

2938

 

612

 

Łowicka Wieś

675

293

 

Małszyce

803

201

 

Śródmieście

6415

4277

 

Zielkówka

574

574

 

 

 

W skład Powiatu łowickiego wchodzi 9 gmin wiejskich.
(stan na 30.06.2017 roku , dane gmin GUS)

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA LUDNOŚCI

BIELAWY

5500

CHĄŚNO

2936

DOMANIEWICE

4648

KIERNOZIA

3446

KOCIERZEW POŁUDNIOWY

4285

ŁOWICZ

7667

ŁYSZKOWICE

6695

NIEBORÓW

9381

ZDUNY

5789

Żródło GUS

Miasto Łowicz na tle Polski, województwa i powiatu w roku 2017 (stan na 30.06.2017 roku dane GUS, dane dot. Miasta Łowicz – ewidencja ludności stan na 31.12.2017) 

 

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

WSKAŹNIK FEMINIZACJI
KOBIETY NA 100 MĘŻCZYZN

POLSKA

38 422 346

19 833 606

18 588 740

 

WOJ. ŁÓDZKIE

2 479 962

1 298 276

1 181 686

 

POWIAT ŁOWICKI

79 116

40 795

38 321

 

MIASTO ŁOWICZ

28 181

14 999

13 182

112

 

PRZYROST NATURALNY

Przyrost naturalny Miasto Łowicz

Rok

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

2017

269 (dzieci zameldowane)

313

bd

 

Struktura i saldo migracji - Miasto Łowicz

ROK

MIGRACJE

WYMELDOWANIA

PRZEMELDOWANIA

SALDO MIGRACJI

2017

300

455

325

-155

Ludność wg. wieku produkcyjnego - Miasto Łowicz

  • 2017 rok-60% ogólnej liczby ludności stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (19-60 lat kobiety i 19-65 mężczyźni)

WIEK

OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI

%

KOBIETY

%

ROK 2017

PRZEDPRODUKCYJNY

5042

2611

9,3

2431

8,6

PRODUKCYJNY
19-60 lat kobiety i 19-65 lat mężczyźni

16 913

8775

31,1

8138

28,9

POPRODUKCYJNY

6226

1796

6,4

4430

15,7

Źródło WSO UM Łowicz

Aktualnie (2017 rok)stan demograficzny wg wieku mobilnego kształtuje się następująco. Ilość stałych mieszkańców – 28 181 w tym kobiet – 14 999, mężczyzn – 13 182
  • Wiek 0-18 - 5042
  • Wiek 19-40 - 8450
  • Wiek 41-60 - 7447
  • Wiek pow. 60 - 7242
Źródło WSO UM Łowicz


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]