Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicz stracił rangę miasta powiatowego
W 1975 r. Łowicz stracił rangę miasta powiatowego i do końca 1998 r. znajdował się w granicach województwa skierniewickiego. W 1990 r. odbyły się w Łowiczu pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, a dwa lata później powstała diecezja łowicka. W 1999 r. miasto ponownie stolicą powiatu. 14 czerwca 1999 r. Łowicz gościł papieża Jana Pawła II.
Znaki i symbole
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Rada Miejska w Łowiczu Uchwałą Nr XXXII/295/2001 z dnia 24 maja 2001 roku ustaliła zasady używania i okoliczności używania Znaków Miasta Łowicza m.in.: Herbu, Flagi.

Herb i flaga Miasta Łowicza jako zewnętrzne znaki reprezentacyjne symbolizujące Miasto, stanowią własność Miasta i mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach, kolorach w celach reprezentacyjnych i do oznaczenia własności samorządowej, zgodnych z wzorami przyjętymi w drodze uchwały i Statucie Miasta Łowicza.

Herb i flaga mogą być wykorzystywane jedynie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

Herb może być używany: na uroczystościach państwowych, samorządowych oraz podczas innych wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym i religijnym pod warunkiem uzyskania zgody, chyba że organizatorem jest Gmina Miasto Łowicz.

Wykorzystywanie wizerunku herbu i flagi odbywać się może jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Burmistrza.

O wydanie zgody na użycie Herbu lub Flagi Miasta Łowicza mogą występować:
  1. gminne jednostki organizacyjne,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. osoby fizyczne,
  4. osoby prawne,
działające i mające siedzibę na terenie Gminy Miasta Łowicza.

Ubiegający się o prawo do używania herbu składają pisemny wniosek do Burmistrza wskazując cel, proponowany sposób i czas używania herbu, formę odpłatną lub nieodpłatną. Do wniosku należy załączyć projekt graficzny sposoby wykorzystania Herbu Miasta Łowicza.

Pisemną zgodę na używanie herbu udziela Burmistrz określając warunki używania herbu, a w szczególności sposób, miejsce i okres używania.

Burmistrz może cofnąć zgodę, w przypadku:
  1. stwierdzenia wykorzystania znaku w sposób godzący dobre imię Miasta Łowicza i obrażające uczucia jego mieszkańców,
  2. ubiegania się o zgodę bez jednoznacznego określenia sposobu wykorzystania znaku.
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki prowadzi rejestr udzielnych zezwoleń.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]