Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Gmach dawnej poczty konnej
Gmach dawnej poczty konnej jest jedynym zachowanym wzorcowym zespołem pocztowym I klasy z okresu Królestwa Polskiego. W dniu 2 listopada 1830 roku w pokojach gościnnych poczty zatrzymał się na postój Fryderyk Chopin. Po odpoczynku udał się w dalszą podróż do Francji, na zawsze opuszczając Ojczyznę.
Wrzesień
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 września

 • 1994 - Zmarł Stanisław Rotstad, oficer (ppłk), lekarz. Urodził się w 1895 roku w Warszawie. W listopadzie 1918 roku uczestniczy w rozbrajaniu Niemców , pełni pierwszą wartę przed pałacem Radziwiłłowskim w Warszawie (późniejszy URM). W 1925 roku przybywa do Łowicza jako lekarz wojskowy 10 pp. Komendant szpitala polowego we wrześniu 1939 roku, internowany. Do Łowicza powraca w sierpniu 1945 roku. Organizuje Przychodnię Powiatową oraz poradnię pediatryczną przy Przychodni Lekarskiej PKP. Pracował zawodowo do 1993 roku. Uroczysty pogrzeb dr Rotstada odbył się 4 września. Pochowany został na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
3 września

 • 1939 - Pierwszy nalot lotnictwa niemieckiego na Łowicz. Niemieckie bombowce zbombardowały dworzec kolejowy.
8 września

 • 1998 - Dekret Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika ustanawiający kościół św. Leonarda kościołem akademickim. Rektorem mianowany został ks. dr Zbigniew Skiełczyński. Przekazanie kościółka przez proboszcza parafii katedralnej nastąpiło 21 września 1998 roku.
9 września

 • 1939 - Rozpoczęcie największej bitwy września 1939 roku, Bitwy nad Bzurą. Dwie polskie armie "Poznań" i "Pomorze" wycofując się przeszły do zwrotu zaczepnego w kierunku Strykowa na linii Łęczyca - Piątek. Uderzenie zakończyło się całkowitym sukcesem, jednak już 13 września współdziałające oddziały niemieckie zmusiły armie polskie do odwrotu w kierunku Warszawy.
14 września

 • 1693 - Zmarł w Obidowie k. Kutna ks. Wojciech Siewierkiewicz od św. Teresy, pijar. Prowincjał polski i węgierski. Pierwszy rektor kolegium pijarskiego w Łowiczu, budowniczy kościoła. Zlecił stworzenie kopii obrazu Matki Bożej z Frascati - obraz MB Szkaplerznej namalowany przez Mlankowskiego, w nawie bocznej kościoła pijarskiego. Pochowany został w Łowiczu. Mowę żałobną wygłosił kanonik łowicki M.K. Orłowski, który "ze wzruszenia zaniemógł i nie dokończył przemowy". Portret ks. Siewierkiewicza został skradziony z zakrystii kościoła łowickiego.
 • 1939 - Niemcy stosują "żywy mur". W czasie walk o Łowicz Niemcy chcąc zapobiec wtargnięciu wojsk polskich do miasta zgromadzili na ulicy Mostowej mieszkańców okolicznych uliczek tworząc "żywy mur". Szybka i skuteczna interwencja wojsk polskich zapobiegła tragedii ludności cywilnej.
17 września

 • 1374 - Zmarł arcybiskup Jarosław ze Skotnik h. Bogoria. Zasiadał na tronie arcybiskupim w latach 1342 - 1374. W połowie XIV wieku przeprowadził lokację Nowego Miasta na prawie niemieckim (obecnie Stare Miasto), obok już istniejącego Podgrodzia z prawami miejskimi z przed 1298 roku. Ożywił i wzmocnił gospodarczo kasztelanię łowicką. Był budowniczym zamku łowickiego (ok. 1355 roku), który stał się zaczątkiem rezydencji arcybiskupiej w Łowiczu.
 • 1998 - Uroczystość nadania biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Łowicza. W uroczystościach uczestniczył znany aktor Janusz Zakrzeński oraz prof. Jan Miodek. Wniosek uhonorowania biskupa został złożony przez środowisko łowickich rzemieślników.
21 września

 • 1858 - Pierwsza w Królestwie Polskim wystawa rolnicza w Łowiczu. Inicjatorem wystawy było Towarzystwo Rolnicze (prezes Andrzej hr. Zamoyski). Wystawa odbyła się w dniu św. Mateusza związanym wcześniej ze znanym jarmarkiem łowickim. Na wystawie zaprezentowano: płody, zwierzęta i wyroby gospodarstw wiejskich. Odbyły się również konkursy i wyścigi konne. Wystawa trwała do 24 września i została w następnym roku ponownie zorganizowana.
 • 1998 - Premier Jerzy Buzek w Łowiczu. Gość witany był przez władze miasta. Premier dokonał oficjalnego otwarcia Giełdy Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej. Następnie spotkał się z biskupem łowickim.
24 września

 • 1993 - Rejestracja Wyższej Mazowieckiej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej. W dniu tym została wydana zgoda przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na powstanie szkoły.
25 września

 • 1515 - Najstarszy dokument wspominający o bractwie kupieckim. Trudno określić kiedy dokładnie zorganizowano cech kupiecki. Przypuszcza się, że na początku XV wieku. Członkami bractwa mogli zostać tylko chrześcijanie "przypisani do prawa miejskiego w Łowiczu" i wraz z innymi ponoszący miejskie ciężary.
26 września

 • 1997 - Otwarcie Galerii Artymowskich w pałacyku gen Klickiego.
28 września

 • 1699 - Zatwierdzenie przywileju cechu garncarzy. Wcześniej przywilej został zatwierdzony przez arcybiskupa Jakuba Uchańskiego. Prymas Michał Radziejowski w swoim przywileju zaznaczył, że w promieniu 2 mil od Łowicza nie wolno uprawiać tego rzemiosła.
30 września

 • 1726 - Wielki pożar miasta. Pożar wybuchł ok. południa, rozpoczął się od Podgrodzia, na ulicy Długiej i przez ulice Podrzeczną, Stary Rynek i Mostową dotarł do Kaczewa (obecnie Tkaczew). Z trudem uratowano wieże kościoła kolegiackiego. Po pożarze Podgrodzie nie zostało już odbudowane. Pomocy mieszkańcom miasta udzielił prymas Teodor Potocki wypłacając znaczne kwoty z fundacji Mons Pietatis.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]