Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Wojciech Olejniczak
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Wojciech Olejniczak - (ur. 10 kwietnia 1974 w Łowiczu) - polski polityk; doktor nauk ekonomicznych. Wicemarszałek Sejmu V kadencji, poseł IV i V kadencji Sejmu z ramienia SLD (okręg wyborczy: 11 Sieradz). Były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Od 29 maja 2005 pierwszy nie będący wcześniej członkiem PZPR przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Ukończył liceum w Sochaczewie ZSK CKU ( Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego). Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie na kierunku "rynek rolny i spółdzielczość", a następnie na tym samym wydziale studia magisterskie na kierunku "zarządzanie i marketing w agrobiznesie". Tam też podjął studia doktoranckie. 10 lipca 2007 obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora.

W okresie od 23 października 2001 do 11 kwietnia 2003 był członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Europejskiej. Przed nominacją na ministra rolnictwa pełnił jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów UE i wiceministra rolnictwa, którym został 1 kwietnia 2003.

W ministerstwie Wojciech Olejniczak odpowiadał za usprawnienie procesu legislacyjnego, związanego z dostosowaniem systemu funkcjonowania polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych do wymogów Unii Europejskiej. Nadzorował realizację zadań należących do Departamentu Budżetu i Finansów, Departamentu Rozwoju Wsi oraz Departamentu Spraw Obronnych. Zajmował się m.in. kształtowaniem polityki wobec sektora rolnego w ujęciu ogólnokrajowym, aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rynkiem pracy w rolnictwie i na wsi, ubezpieczeniami społecznymi. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu SLD ds. Wsi i Rolnictwa.

W 2000 r. w wyborach prezydenckich był w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, odpowiedzialnym za stronę medialną i wizualną kampanii. Od 2001 roku członek sztabu wyborczego SLD. Od 2002 roku jest również członkiem Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

W latach 1999-2002 był przewodniczącym Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej, a w latach 1999-2000 przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. W latach 1997-1999 był pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP (fundacja Skarbu Państwa). Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005. Wojciech Olejniczak został 26 października 2005 wybrany wicemarszałkiem Sejmu RP. Ma żonę Annę, syna Szymona i córkę Marię.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]