Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicz stracił rangę miasta powiatowego
W 1975 r. Łowicz stracił rangę miasta powiatowego i do końca 1998 r. znajdował się w granicach województwa skierniewickiego. W 1990 r. odbyły się w Łowiczu pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, a dwa lata później powstała diecezja łowicka. W 1999 r. miasto ponownie stolicą powiatu. 14 czerwca 1999 r. Łowicz gościł papieża Jana Pawła II.
Styczeń
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 stycznia

 • 1807 - Uroczysta przysięga na łowickich błoniach. Na łąkach zgromadziło ok. 3 tysięcy (Oczykowski i inni podają liczbę 30 tys.) ochotników do legionów Henryka Dąbrowskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą odprawił ks. Frydrych. Generał Dąbrowski przyjął od zgromadzonych przysięgę na buławę hetmańską Stefana Czarnieckiego i pałasz Jana III Sobieskiego.
3 stycznia

 • 1519 - Przywilej króla Zygmunta I Starego dla mieszczan łowickich zmniejszający o połowę podatek do Skarbu Koronnego. W 1522 roku król wystawił również przywilej zwalniający mieszczan z płacenia cła, targowego i mostowego.
10 stycznia

 • 1904 - Henryk Sienkiewicz w Łowiczu. Pobyt pisarza w mieście związany był z akcją zbierania funduszy dla ofiar powodzi w 1903 roku. Uroczyste przywitanie odbyło się w domu rejenta Konstantego Konopackiego. Następnie w sali kino-teatru "Eos" zorganizowano odczyt. W 1924 roku na cześć pisarza przemianowana została ulica Glinki.
 • 1906 - Pogrom złodziei w Łowiczu. Za przykładem innych ośrodków miejskich urządzono samosąd nad tymi, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Dwie osoby zabito, jedną ciężko raniono.
12 stycznia

 • 1562 - Zmarł arcybiskup Jan Przerębski h. Nowina. Prymas w latach 1559 - 1562. Studiował w Krakowie, następnie w Padwie. Sekretarz i regent kancelarii nadwornej, następnie podkanclerz koronny (1552-1559), od 1557 roku biskup chełmski. Poseł do Wiednia w sprawie małżeństwa Zygmunta II Augusta. Przeciwnik wyjazdu Bony do Włoch, posłował w 1559 roku w sprawie uregulowania spadku po Bonie. Zmarł w Łowiczu. Zgodnie z ostatnią wolą został tutaj pochowany. Jest pierwszym prymasem pochowanym w kolegiacie łowickiej. Marmurowy nagrobek prymasa (w prezbiterium) przypisuje się znanemu rzeźbiarzowi Hieronimowi Canavesiemu.
14 stycznia

 • 1909 - Powołanie Łowickiego Towarzystwa Rolniczego. Zebranie założycielskie odbyło się w sali Ochotniczej Straży Ogniowej. Dokonano wyboru prezesa, którym został Władysław Grabski.
17 stycznia

 • 1463 - Przywilej królewski wystawiony w Piotrkowie zatwierdzający wszystkie dotychczasowe przywileje kasztelani łowickiej i uwalniający od opłaty rzecznej jednej grzywny złota. Uzyskany został przez arcybiskupa Sprowskiego. Zakończył on najazdy książąt mazowieckich na dobra łowickie.
 • 1945 - Odzyskanie przez Łowicz wolności spod okupacji niemieckiej. Następnego dnia na rynku został odczytany Manifest PKWN i władze w mieście przejęła Krajowa Rada Narodowa. Pierwszym burmistrzem został Władysław Jarzyński. Władzę w starostwie objął Jan Kantorek.
19 stycznia

 • 1673 - Hetman Jan Sobieski w Łowiczu. Była to kolejna wizyta Sobieskiego na zamku łowickim. Przyszły król przybył na zamek, na zjazd malkontentów, zwolenników detronizacji króla Michała Korybuta. Gościł wówczas u prymasa Prażmowskiego do końca lutego 1673 roku.
21 stycznia

 • 1648 - Upadek wieży ratuszowej na Nowym Mieście. Runęła cała wieża od fundamentów, niszcząc dużą część ratusza. Zginęło 12 osób znajdujących się w ratuszu. Cebrowski wspomina o spaleniu na stosie staruszki podejrzanej o czary, której skrzyneczka z drobiazgami dzień przed wypadkiem została złożona w piwnicach wieży. Prawdopodobną przyczyną upadku wieży były źle wykonane fundamenty i ogromny ciężar dachu ołowianego.
26 stycznia

 • 1761 - Pożar wielkiego ołtarza w kolegiacie łowickiej. Budowę ołtarza rozpoczęto w 1666 roku po fundacji prymasa Wacława Leszczyńskiego. Niespodziewany pożar wybuchł od iskry przy gaszeniu świec i zniszczył cały ołtarz, cudem uniknięto pożaru kolegiaty. Nowy ołtarz został zbudowany do 1765 roku i konsekrowany przez biskupa Kiełczewskiego.
27 stycznia

 • 1502 - Przywileje króla Aleksandra Jagiellończyka dla Łowicza. Król potwierdził wszystkie dawniejsze przywileje miasta Łowicza nadane przez królów polskich. W drugim przywileju zwolnił mieszczan łowickich od płacenia cła i targowego.
 • 1650 - Król Jan Kazimierz potwierdza przywilej Zygmunta Starego z 1509 roku o uwolnieniu mieszkańców Łowicza z płacenia połowy podatków do Skarbu Koronnego.
28 stycznia

 • 1520 - Dekret Zygmunta I Starego zwalniający mieszczan łowickich z płacenia cła przy przewozie zboża przez miasto Gostynin, a w przypadku sprzedaży w mieście nakazał przekazanie korca dla zamku gostynińskiego.
29 stycznia

 • 1946 - Zmarła Bolesława Maria Lament. Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Zmarła w Białymstoku, pochowana została w Ratowie. W 1991 roku papież Jan Paweł II ogłosił B. M. Lament Błogosławioną. W 1999 roku jedna z ulic na Bratkowicach otrzymała jej imię.
30 stycznia

 • 1998 - Mianowanie na stanowisko wojewody skierniewickiego, łowiczanina Jerzego Olejniczaka. Był on zarazem ostatnim wojewodą skierniewickim. Z dniem 1 stycznia 1999 roku województwo w wyniku reformy administracyjnej przestało istnieć.
31 stycznia

 • 1548 - Przywilej króla Zygmunta I uwalniający mieszczan łowickich od płacenia cła i targowego. Jest to najczęściej nadawany (odnawiany) przywilej królów polskich. 30 stycznia 1579 roku tej samej treści przywilej wystawił Stefan Batory.
 • 1905 - Rozpoczęcie akcji strajkowej w Łowickiej Szkole Realnej. Przygotowania do akcji trwały od połowy stycznia. Młodzież starszych klas pomimo przeszkód ze strony niektórych nauczycieli opuściła gmach szkoły, młodsze klasy zostały zatrzymane. Żądano całkowitego spolszczenia szkoły, zniesienia ograniczeń w przyjmowaniu uczniów oraz likwidacji systemu policyjnego w szkołach. W dniu 2 lutego na korytarzu gmachu próbowano odczytać, a następnie wręczyć deklarację z postulatami strajkującej młodzieży dyrektorowi. Nie przyjęta deklaracja została przybita na drzwiach szkoły.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]