Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicz stracił rangę miasta powiatowego
W 1975 r. Łowicz stracił rangę miasta powiatowego i do końca 1998 r. znajdował się w granicach województwa skierniewickiego. W 1990 r. odbyły się w Łowiczu pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, a dwa lata później powstała diecezja łowicka. W 1999 r. miasto ponownie stolicą powiatu. 14 czerwca 1999 r. Łowicz gościł papieża Jana Pawła II.
Marek Wojtylak
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Marek Wojtylak urodził się w 1954 r. w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. Po złożeniu egzaminu maturalnego w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi wstąpił na kierunek historyczny Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył w 1977 r. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Błędowie k. Łowicza. W latach 1978-88 był nauczycielem historii i języka polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie.

W pracy odpowiadał m.in. za realizację planów szkolnych w zakresie przedmiotów humanistycznych. Od listopada 1980 r. piastował funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Gminy Zduny, a od grudnia był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania "Ziemi Łowickiej" (do stanu wojennego). W 1985 r. powołał w szkole młodzieżowe koło turystyczno-krajoznawcze PTTK, którego był opiekunem. W 1986 r. ukończył w Łowiczu kurs na przewodnika turystycznego, od 1987 do 1992 r. sprawował funkcję wiceprezesa Koła Przewodników PTTK w Łowiczu, a od 1992 r. jego skarbnika.

W ramach działalności w łowickim PTTK, oprócz oprowadzania grup wycieczkowych, organizował i prowadził szkolenia przewodnickie, miał też wykłady z zakresu historii regionalnej na kursach dla przewodników. Po zamieszkaniu na stałe w Łowiczu w 1988 r. rozpoczął pracę na stanowisku kierownika Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu, którą wykonuje do dziś. W latach 1993-1995 pracował dodatkowo jako nauczyciel historii w SP 7 w Łowiczu, a w okresie 1995-1998 pełnił funkcję asystenta ks. dra Z. Skiełczyńskiego w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Katedrze Historii Regionalnej.

W 1988 r. został członkiem Rady Naukowej działającej przy Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu. Był współinicjatorem powołania Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego na zebraniu założycielskim w listopadzie 1992 r. został wybrany prezesem. Pomimo poważnych trudności organizacyjnych i finansowych, jakie przeżywało ŁTPN, w krótkim czasie doprowadził do wydania kilku książek poświęconych dziejom Łowicza i okolic, organizował odczyty i wykłady oraz podejmował inicjatywy związane z nazewnictwem miasta oraz uczczeniem wybitnych postaci życia społecznego regionu, w tym m.in. budowy pomnika Władysława Grabskiego.

Najważniejszym jednak osiągnięciem kierowanego przez niego stowarzyszenia był osobisty udział w opracowaniu nowego wzoru i herbu miasta, przyjętego przez Radę Miejską w Łowiczu 15 listopada 1994 r., a następnie całego zespołu znaków samorządowych, obowiązujących do dziś. Warte podkreślenia jest również to, że z jego inicjatywy zostały podjęte również prace przy godle samorządu powiatowego.

Od 1990 r. stale współpracował z prasą lokalną: "Nowy Łowiczanin", "Wiadomości Dnia", "Masovia Mater", "CDN-Notatnik Kulturalny” i „Łowicz. Pismo Miasta i Powiatu", w których zamieszczał artykuły, notatki i recenzje przybliżające bogatą przeszłość i dokonania kulturalne Łowicza i regionu. Po reaktywowaniu się Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2002 r. objął funkcję wiceprezesa i redaktora „Roczników Łowickich” (do 2014 r. ukazało się jego 10 tomów). Od grudnia 2006 r. do dziś jest też redaktorem naczelnym pisma „Łowiczanin. Kwartalnik historyczny”, będącym dodatkiem do tygodnika „Nowy Łowiczanin”. Od 2007 r. jest także społecznym członkiem, a od 2012 r. przewodniczącym Rady przy Muzeum w Łowiczu.

W 2002 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej w Łowiczu. W Radzie był członkiem Komisji Finansów i Spraw Gospodarczych oraz przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych. Do najpoważniejszych inicjatyw w okresie sprawowania mandatu radnego zaliczyć należy wmurowanie tablicy poświęconej Stefanowi Starzyńskiemu przy ul. Zduńskiej 34 w Łowiczu oraz podjęcie się redagowania "Roczników Łowickich", periodyku naukowego ŁTPN, gromadzącego artykuły poświęcone kulturze oraz dziejom Łowicza i Ziemi Łowickiej.

Marek Wojtylak jest autorem dziesiątków referatów, wykładów i odczytów dotyczących historii oraz kultury miasta i regionu, a także wystaw, z których można m.in. wymienić: Skarby Łowickiego Archiwum (w Galerii Browarna, 2000), w Izbie Pamięci Łowickich Żydów (Muzeum, 2008), A mury runą...(Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2009), Ja, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu (Muzeum, 2010), Gloria Victis 1863-1864 – Pamięć i tradycja (w siedzibie Archiwum., 2013) czy internetowej: Chopiniana – Chopin w dokumentach Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (2010). Jest również autorem lub współautorem wielu książek, m.in.: Zbiory biblioteczne Wł. Tarczyńskiego w Łowiczu, Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Łowiczu (1993, 2008), Bazylika katedralna w Łowiczu (2000), Szkice łowickie (2006), Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu. 110 lat na Ziemi Łowickiej (2011) oraz ponad 300 artykułów, notatek i recenzji prasowych oraz opracowań folderów i informatorów o regionie, w tym na stronie internetowej UM w Łowiczu. Większość tych publikacji to teksty nowatorskie, przybliżające nieznane karty naszej Łowickiej Ojczyzny.

Zamieszczał swoje artykuły naukowe także poza Łowiczem, m.in. w Archeionie, Roczniku Mazowieckim, Roczniku Łódzkim, Kronice Warszawy i Kutnowskich Zeszytach Regionalnych. Był redaktorem takich wydawnictw jak: Starzyńscy w Łowiczu i Leksykon prasy łowickiej W. J. Wysockiego (1993, 1997), Łowicka pocztówka 1899-1999 E. Miziołka (2000), Wśród ofiar Katynia G. J. Sosnowskiego (2002), Serce i umysł dla Łowicza – wybór artykułów J. Wegnera (2009), Komendanci Armii Krajowej Obwodu Łowicz E. M. Tomczak (2009), Mons Pietatis w Łowiczu J. Warężaka (2012) i Łowicz i okolice w Powstaniu Styczniowym J. Wegnera (2013). Ma również w swoim dorobku udział jako konsultant w filmach dokumentalnych: Polska znana i nieznana. Walewice, w reż. D. Gajewskiego (1997), Gdy przyjdzie odpowiedni moment (o akcji Szarych Szeregów na łowickie więzienie w 1945 r.), w reż. P. Śmigiela (2007) i Historia Janka Piwowarczyka w reż. T. Świątkowskiego (2010).

Działalność społeczną łączy Marek Wojtylak z wykonywaną pracą, ogromna ilość podejmowanych zadań wykraczała i wykracza poza jego obowiązki zawodowe. Do takich należą przede wszystkim konsultacje w sprawach historii Łowicza i regionu, a także uczestnictwo w komisjach konkursów: „Ocalić od zapomnienia” czy na najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu i Ziemi Łowickiej, organizowanych przez Burmistrza Miasta. Do prac wykonywanych poza obowiązkami służbowymi zaliczyć również trzeba zabezpieczenia i przejęcie do zasobu narodowego materiałów dotyczących życia i działalności wybitnych Łowiczan, m.in.: Władysława Tarczyńskiego, Tadeusza Gumińskiego, Jana Zbudniewka, Zygmunta Pągowskiego, Maurycego Klimeckiego czy Henryka Świątkowskiego.

Za pracę i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1995, 2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010) oraz odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2012). Cała praktycznie działalność Marka Wojtylaka pozostawała i pozostaje w związku ze służbą społeczności łowickiej. Dlatego za credo swej pracy społecznej uznaje dewizę zamieszczoną na Chorągwi Miasta: Patriae commodis serviens, czyli Być Ojczyźnie pożytecznym. Za swą Ojczyznę obrał Łowicz, który stał się dla niego miastem najbliższym sercu, jego Małą Ojczyzną. Przybliżanie jej historii i ochrona przed jej zapomnieniem stanowi prawdziwą pasję i jest treścią jego życia. Dlatego wnioskuję o przyznanie Markowi Wojtylakowi tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]