Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Miasta partnerskie
Łowicz prowadzi szeroką współpracę z sześcioma miastami partnerskimi. Są to: Colditzv(Niemcy), Lubliniec, Soleczniki (Litwa), Reda, Saluzzo (Włochy) oraz Montoire-sur-le-Loir (Francja). Współpraca ma charakter kulturalny, społeczny, gospodarczy i turystyczny.
Czerwiec
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 czerwca

 • 1977 - Powstanie Łowickiej Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Stacja prowadziła działalność wydawniczą (wydano cykl ok. 60 zeszytów poświęconych historii Łowicza oraz monografię "Łowicz, dzieje miasta"), oświatowo-dydaktyczną (organizowano odczyty i sesje popularno-naukowe) i dokumentacyjną (mikrofilmy dokumentów, fotografie). Pierwszym przewodniczącym był J. Wegner, kierownikiem A. Owczarek-Cichowska, opiekunem naukowym R. Kołodziejczyk. W roku 1990 Łowicka Stacja MOBN zakończyła działalność.
2 czerwca

 • 1944 - Zamach na Buholza. Był on kierownikiem Arbeitsamtu w Łowiczu, członkiem NSDAP, ślepym wykonawcą rozkazów Hitlera. Wobec miejscowej ludności stosował terror, organizował łapanki, więził w obozach pracy. Wykonawcą wyroku był żołnierz AK Kazimierczak ps. "Sęp". Wyrok wpłynął na złagodzenie i zmianę działalności następców Buholza.
4 czerwca

 • 1599 - Arcybiskup Stanisław Karnkowski nadaje kolegiacie łowickiej tytuł prześwietnej "Collegiata Loviciensis non modo sit Insignis".
5 czerwca

 • 1991 - Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, zostaje ogłoszona Błogosławioną. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II nazywając ją "córką miasta Łowicza".
6 czerwca

 • 1398 - Przywilej króla polskiego Władysława Jagiełły dla miasta Łowicza zezwalający na zakup soli wielickiej i bocheńskiej na prawach miast kujawskich.
7 czerwca

 • 1928 - Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w Łowiczu. Prezydent zwiedził Szkołę Ludową na Blichu, gdzie odbył się z tej okazji pokaz sportowy, jednego z uczniów udekorował "odznaką sportową".
11 czerwca

 • 1680 - Konsekracja kościoła oo. pijarów w Łowiczu. Fundatorami kościoła byli: Jan Szamowski - kasztelan gostyński z żona Anną, oraz chłop z Bobrownik Wojciech Zimny (wcześniejsi fundatorzy kolegium). Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej i św. Wojciecha konsekrował biskup łucko-brzeski Franciszek Antoni Kobielski.
12 czerwca

 • 1555 - Przywilej Zygmunta Augusta dla miasta Łowicza. Przywilej zezwalał na pobieranie "mostowego" od wszystkich, z wyjątkiem szlachty, przejeżdżających przez miasto. Uzyskane fundusze miały być przeznaczone na utrzymanie mostów na Bzurze.
16 czerwca

 • 1242 - Potwierdzenie dóbr arcybiskupich przez ks. Konrada Mazowieckiego. W przywileju ks. Konrad wyraźnie zaznacza, że nie będzie więcej niż raz w ciągu roku przejeżdżał przez kasztelanię łowicką.
20 czerwca dokument wystawiony w dn. 16-19 sierpnia

 • 1298 - Najstarszy dokument potwierdzający istnienie miasta Łowicza. W dniu tym został wystawiony przywilej księcia płockiego Bolesława dla arcybiskupa Jakuba Świnki zezwalający na bicie monety "in opido suo et castellania Lovicensi". Dokładna data lokacji nie jest znana.
22 czerwca

 • 1911 - W gminie Bąków (obecnie gmina Zduny) powzięto pierwszą w Królestwie Polskim uchwałę o powszechnym nauczaniu.
25 czerwca

 • 1557 - Mandat arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego nakazujący mieszczanom łowickim zabudowę wolnych placów lub ich sprzedaż pod groźbą utraty własności placu.
26 czerwca

 • 1529 - Przywilej arcybiskupa Jana Łaskiego dla cechu szewców. Prymas zakazał sprzedaży obuwia w poniedziałki przez szewców przyjezdnych bez wiedzy cechu łowickiego oraz zezwolił na handel bez przeszkód w piątki.
27 czerwca

 • 1802 - Do Łowicza przybył król pruski Fryderyk Wilhelm III z rodziną. Rodzina królewska została przywitana z największymi honorami - chorągwiami i wiwatami. W listach składanych do króla Żydzi prosili o pozwolenie zamieszkania i handlu w mieście, kupcy Polacy domagali się zakazu osiedlania się Żydów, koloniści niemieccy przekazania kościoła oo. pijarów.
 • 1936 - Generał Śmigły-Rydz w Łowiczu. Celem wizyty było uroczyste oddanie koszar na Blichu. Koszary po śmierci Piłsudskiego otrzymały imię "drugiego marszałka" Edwarda Śmigłego-Rydza. Generał został przywitany przez dowódcę 10 pp. płk Krudowskiego. Następnie odbył się przegląd pułku.
28 czerwca

 • 1576 - Przywilej króla Stefana Batorego dla miasta Łowicza potwierdzający wszystkie wcześniejsze wolności i prawa nadane miastu przez królów polskich.
30 czerwca

 • 1804 - Powołanie Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu. Już w 1799 roku władze pruskie zamierzały uruchomić trzy seminaria, po jednym na każdy departament Prus Południowych. Utworzone seminarium miało na celu kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych.
 • 1807 - Napoleon nadaje Łowicz wraz z dobrami Księstwa Łowickiego marszałkowi francuskiemu Ludwikowi Davoutowi. Administratorem dóbr był Gerard Gley. W 1813 r. Tymczasowa Rada Najwyższa skonfiskowała rozdane przez Napoleona ziemie i wcieliła do dóbr koronnych.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]