Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Najstarsza wzmianka o mieście
Łowicz jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Najstarsza wzmianka o mieście pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 r. Bulla potwierdzała prawa arcybiskupów gnieźnieńskich do okolicznych ziem, wymieniając Łowicz jako główny ich ośrodek. Tym samym stał się on miastem prymasowskim. Prawa miejskie uzyskał przed 1298 r.
Czerwiec
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 czerwca

 • 1977 - Powstanie Łowickiej Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Stacja prowadziła działalność wydawniczą (wydano cykl ok. 60 zeszytów poświęconych historii Łowicza oraz monografię "Łowicz, dzieje miasta"), oświatowo-dydaktyczną (organizowano odczyty i sesje popularno-naukowe) i dokumentacyjną (mikrofilmy dokumentów, fotografie). Pierwszym przewodniczącym był J. Wegner, kierownikiem A. Owczarek-Cichowska, opiekunem naukowym R. Kołodziejczyk. W roku 1990 Łowicka Stacja MOBN zakończyła działalność.
2 czerwca

 • 1944 - Zamach na Buholza. Był on kierownikiem Arbeitsamtu w Łowiczu, członkiem NSDAP, ślepym wykonawcą rozkazów Hitlera. Wobec miejscowej ludności stosował terror, organizował łapanki, więził w obozach pracy. Wykonawcą wyroku był żołnierz AK Kazimierczak ps. "Sęp". Wyrok wpłynął na złagodzenie i zmianę działalności następców Buholza.
4 czerwca

 • 1599 - Arcybiskup Stanisław Karnkowski nadaje kolegiacie łowickiej tytuł prześwietnej "Collegiata Loviciensis non modo sit Insignis".
5 czerwca

 • 1991 - Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, zostaje ogłoszona Błogosławioną. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II nazywając ją "córką miasta Łowicza".
6 czerwca

 • 1398 - Przywilej króla polskiego Władysława Jagiełły dla miasta Łowicza zezwalający na zakup soli wielickiej i bocheńskiej na prawach miast kujawskich.
7 czerwca

 • 1928 - Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w Łowiczu. Prezydent zwiedził Szkołę Ludową na Blichu, gdzie odbył się z tej okazji pokaz sportowy, jednego z uczniów udekorował "odznaką sportową".
11 czerwca

 • 1680 - Konsekracja kościoła oo. pijarów w Łowiczu. Fundatorami kościoła byli: Jan Szamowski - kasztelan gostyński z żona Anną, oraz chłop z Bobrownik Wojciech Zimny (wcześniejsi fundatorzy kolegium). Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej i św. Wojciecha konsekrował biskup łucko-brzeski Franciszek Antoni Kobielski.
12 czerwca

 • 1555 - Przywilej Zygmunta Augusta dla miasta Łowicza. Przywilej zezwalał na pobieranie "mostowego" od wszystkich, z wyjątkiem szlachty, przejeżdżających przez miasto. Uzyskane fundusze miały być przeznaczone na utrzymanie mostów na Bzurze.
16 czerwca

 • 1242 - Potwierdzenie dóbr arcybiskupich przez ks. Konrada Mazowieckiego. W przywileju ks. Konrad wyraźnie zaznacza, że nie będzie więcej niż raz w ciągu roku przejeżdżał przez kasztelanię łowicką.
20 czerwca dokument wystawiony w dn. 16-19 sierpnia

 • 1298 - Najstarszy dokument potwierdzający istnienie miasta Łowicza. W dniu tym został wystawiony przywilej księcia płockiego Bolesława dla arcybiskupa Jakuba Świnki zezwalający na bicie monety "in opido suo et castellania Lovicensi". Dokładna data lokacji nie jest znana.
22 czerwca

 • 1911 - W gminie Bąków (obecnie gmina Zduny) powzięto pierwszą w Królestwie Polskim uchwałę o powszechnym nauczaniu.
25 czerwca

 • 1557 - Mandat arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego nakazujący mieszczanom łowickim zabudowę wolnych placów lub ich sprzedaż pod groźbą utraty własności placu.
26 czerwca

 • 1529 - Przywilej arcybiskupa Jana Łaskiego dla cechu szewców. Prymas zakazał sprzedaży obuwia w poniedziałki przez szewców przyjezdnych bez wiedzy cechu łowickiego oraz zezwolił na handel bez przeszkód w piątki.
27 czerwca

 • 1802 - Do Łowicza przybył król pruski Fryderyk Wilhelm III z rodziną. Rodzina królewska została przywitana z największymi honorami - chorągwiami i wiwatami. W listach składanych do króla Żydzi prosili o pozwolenie zamieszkania i handlu w mieście, kupcy Polacy domagali się zakazu osiedlania się Żydów, koloniści niemieccy przekazania kościoła oo. pijarów.
 • 1936 - Generał Śmigły-Rydz w Łowiczu. Celem wizyty było uroczyste oddanie koszar na Blichu. Koszary po śmierci Piłsudskiego otrzymały imię "drugiego marszałka" Edwarda Śmigłego-Rydza. Generał został przywitany przez dowódcę 10 pp. płk Krudowskiego. Następnie odbył się przegląd pułku.
28 czerwca

 • 1576 - Przywilej króla Stefana Batorego dla miasta Łowicza potwierdzający wszystkie wcześniejsze wolności i prawa nadane miastu przez królów polskich.
30 czerwca

 • 1804 - Powołanie Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu. Już w 1799 roku władze pruskie zamierzały uruchomić trzy seminaria, po jednym na każdy departament Prus Południowych. Utworzone seminarium miało na celu kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych.
 • 1807 - Napoleon nadaje Łowicz wraz z dobrami Księstwa Łowickiego marszałkowi francuskiemu Ludwikowi Davoutowi. Administratorem dóbr był Gerard Gley. W 1813 r. Tymczasowa Rada Najwyższa skonfiskowała rozdane przez Napoleona ziemie i wcieliła do dóbr koronnych.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]