Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Walewice
W Walewicach znajduje się pałac klasycystyczny szambelana królewskiego Anastazego Walewskiego. Zamieszkiwała tutaj niegdyś słynąca z urody Maria z Łączyńskich Walewska zwana „polską żoną Napoleona”, tu też przyszedł na świat syn cesarza Aleksander. W pobliżu znajduje się rezerwat geologiczny „Walewice” ukazujący osady okresu lodowcowego.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
15 marca 2019
Komisja konkursowa rozstrzygnęła, które projekty otrzymają dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu „Małe Granty 2019”. Do Łowickiego Ośrodka Kultury w terminie naboru wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 89 727,35 zł. 8 z nich dostało szansę na realizację.
Przypominamy, że celem konkursu „Małe Granty” jest wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Łowickim Ośrodkiem Kultury, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami indywidualnymi, działającymi na rzecz kultury miasta Łowicza oraz wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury. W ramach konkursu dofinansowane będą projekty do kwoty 5.000 zł.

Opisy wybranych projektów:

1. FOLK ART DANCE – Ewelina Posłajko-Jędrachowicz, 3 600 zł
Program ,,FOLK – ART – DANCE” ma dzieciom w wieku przedszkolnym stwarzać możliwość poznania i zainteresowania się różnymi dziedzinami sztuki. Na zajęciach wykorzystywać będę różne dziedziny artystyczne tj: muzykoterapię, choreoterapię, terapię za pomocą sztuk plastycznych, dramę. Scenariusze zajęć będą przybliżać dzieciom kulturę regionalną poprzez naukę piosenek ludowych, tańca, wykonywania prac plastycznych (wycinanki, koguty łowickie itp.)

2. ŁOWICKI MOTO PRZEGLĄD FILMOWY – Stowarzyszenie „Łowicki Klub Motocyklowy No.16”, 2 000 zł
Osoby uczestniczące w Przeglądzie będą miały okazję obejrzeć kilka filmów dokumentalnych o tematyce motocyklowej, prezentowanych przez ich autorów. Rekrutacja osób z całej Polski zainteresowanych prezentacją swoich filmów odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, internetowe fora motocyklowe). Spośród zgłoszonych propozycji organizator wybierze najlepsze filmy, które zaprezentowane zostaną w Przeglądzie. Po każdym filmie odbędzie się spotkanie i dyskusja publiczności z jego autorem lub autorami, którzy opowiedzą o okolicznościach, w jakich film powstawał i będą odpowiadać na ewentualne pytania.

3. SZLAK FILMOWY, LITERACKI, ŻYDOWSKI – Zdzisław Kryściak, 3 520 zł
Projekt przewiduje opracowanie trzech szlaków – spacerów turystycznych po Łowiczu o różnorodnej tematyce. Opracowane szlaki poprowadzą do miejsc:
1. związanych z pobytem w Łowiczu literatów polskich m.in. Dąbrowskiej, Konopnickiej, Reymonta, Sienkiewicza,
2. związanych z realizacją filmów, których akcja lub epizody rozgrywają się w Łowiczu, a także miejsc związanych z polskimi aktorami i działalnością łowickich kin,
3. związanych z historią i pamiątkami po Żydach łowickich, miejscach gdzie znajdowały się instytucje i obiekty, toczyło się życie społeczności żydowskiej.
Każdy szlak będzie opracowany w formie mini przewodnika kieszonkowego, zawierającego opis, zdjęcia oraz mapkę z zaznaczonymi omawianymi miejscami.

4. KSIĄŻKA – ŁOWICKIE NEKROPOLIE. INNY WYMIAR NASZEJ OBECNOŚCI - Jacek Rybus, 5 000 zł
Celem projektu jest wydanie książki pt. „Łowickie Nekropolie. Inny wymiar naszej obecności”, będącej syntetycznym opracowaniem historii wszystkich łowickich cmentarzy. Podstawą do wydania publikacji będzie tekst przygotowany w oparciu o różne źródła historyczne, wzbogacony fotografiami wykonanymi przez autora i Sylwestra Cichala w różnych okresach czasu. Książka ukaże łowiczanom historię łowickich cmentarzy, dotychczas rozproszoną w różnych, niedostępnych już dzisiaj publikacjach i opracowaniach. Uzupełni wiedzę dotyczącą miasta i regionu oraz pozwoli spojrzeć na cmentarze z szerszej perspektywy. Zrozumieć, że nie są one tylko miejscem pochówku naszych bliskich, ale mają również często niezauważany przez nas życzących, wymiar historyczny. Są „zapisem przeszłości miejscowości”. Aby powyższa książka mogła się ukazać, niezbędne będą środki finansowe oferowane w konkursie „Małe Granty 2019”.

5. VIDEO MUSICAL CON PERSONAS MAYORES - Wojciech Dębski, 5 000 zł
Zarejestrowanie ścieżki wokalnej z pomocą chóru Łowickiego Klubu Seniora do podkładu muzycznego internetowego hitu „Faradenza”. Przeprowadzenie kastingu do teledysku wśród łowickiej młodzieży, oraz kilku prób śpiewu i choreografii z seniorami i młodzieżą. Dobór odpowiednich lokalizacji do realizacji zdjęć. Realizacja dni zdjęciowych mających na celu zarejestrowanie obrazu do teledysku. Postprodukcja materiału. Color grading i mastering materiału. Premiera teledysku w Łowickim Ośrodku Kultury na dużym ekranie. Popremierowe podsumowanie projektu. Umieszczenie filmu na platformie youtube.

6. KONCERT MONIUSZKOWSKI - Adam Wojciechowski, 4 000 zł
W związku z 200-leciem urodzin wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki, władze UNESCO, na wniosek trzech krajów: Litwy, Białorusi i Polski, postanowiły rok 2019 powołać jako rok międzynarodowy Stanisława Moniuszki. W całym kraju odbywać się będą liczne imprezy i koncerty. Zgłoszony projekt przewiduje zorganizowanie we wrześniu br. specjalnego koncertu z udziałem Łowickiej Orkiestry Kameralnej i grup muzycznych działających w Państwowych Szkołach Muzycznych w Kutnie, Skierniewicach, Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej i Łodzi. Program bezpłatnego koncertu obejmować będzie utwory kompozytora. Gościem specjalnym będzie popularyzator muzyki Moniuszki, wybitny śpiewak operowy i dziennikarz Kazimierz Kowalski.

7. CHEŁMOŃSKIE INSPIRACJE W 170 ROCZNICĘ URODZIN MALARZA I LO – I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu, 3 400 zł
Organizacja pleneru malarskiego na łowickich błoniach, pod łowickich wsiach w celu namalowania obrazów nawiązujących stylistyką do dzieł Józefa Chełmońskiego lub inspirowanych dziełami malarza. O ostatecznym miejscu pleneru zadecyduje opiekun pleneru malarskiego. Uczestnicy pleneru tworzyliby swoje dzieła przy wykorzystaniu profesjonalnych materiałów malarskich i pod opieką profesjonalnego malarza lub nauczyciela pasjonata malarstwa. Plener zostałby zakończony wystawą obrazów. Organizacja konkursu fotograficznego i wystawy fotografii, których tematyka nawiązywałaby lub była inspirowana dziełami malarza, jego dokonaniami, osobą malarza lub miejscami, w których żył i przebywał. W dniu urodzin malarza (7 listopada) odbędzie się uroczystość w Muzeum w Łowiczu, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, wręczenie nagród i nagród pocieszenia (w tym i dla uczestników pleneru malarskiego). Ponadto uroczystość będzie połączona w prezentacją postaci artysty i pokazem oryginalnych prac J. Chełmońskiego.

8. WERONIKA MOŃKA I GOŚCIE OD KLASYKI PO FOLK & JAZZ – Weronika Mońka, 3 200 zł
Celem projektu jest organizacja koncertu Weronika Mońka i goście „Od klasyki po Folk & Jazz”. Skrzypaczka wystąpi w towarzystwie wspaniałych muzyków, z którymi miała przyjemność współpracować w wielu projektach muzycznych. W repertuarze koncertu będzie można usłyszeć zarówno utwory muzyki klasycznej, standardy muzyki jazzowej jaki i łowicką muzykę ludową we współczesnych aranżacjach.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]