Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Park w Arkadii
Park w Arkadii, założony w stylu angielskim w 1778 roku to jeden z najlepiej zachowanych parków romantycznych w Polsce. Założycielką parku była Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa. W parku rozrzuconych jest mnóstwo romantycznych pawilonów m.in. Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Dom Burgrabiego z Łukiem Greckim, Przybytek Arcykapłana i wiele innych.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
11 lipca 2019
Na łowickim rynku wydawniczym pojawiła się kolejna, ciekawa publikacja książkowa! Tym razem jest to nowe wydanie książki pt. „Fragmenty z dziejów dawnego Łowicza” autorstwa dr Zygmunta Przyrembla. Książka przybliża dzieje miasta z końca VIII i XIX wieku i została wydana przez Zakład Graficzny „Łowiczanka”.
To kolejne „dziecko” łowickiej drukarni, wydającej reprinty „białych kroków”, związanych z Łowiczem i ziemią łowicką. Książek niezwykle wartościowych i nie wznawianych. Przypomnijmy, że dotychczas nakładem drukarni ukazały się reprinty m.in. „Księżanki Zochy” Karola Rybackiego, „Łowicz. Wiadomości historyczne” Władysława Tarczyńskiego, „Księżaków” i „Księżacy i ich strój” Anieli Chmielińskiej oraz „Łowicz średniowieczny” Mariana Małuszyńskiego.

Książka „Fragmenty z dziejów dawnego Łowicza” po raz pierwszy została wydana w 1936 roku i dziś jest publikacją trudno dostępną. Zawiera krótką charakterystykę dziejów Łowicza i obszernie opisuje Płócienną Fabrykę Krajową, założoną na zamku łowickim i funkcjonującą pod koniec XVIII wieku. Manufaktura powstała z inicjatywy prymasa Michała Poniatowskiego. Na kilkudziesięciu stronach przedstawione zostało jej tworzenie i funkcjonowanie pod kierunkiem Francuza de Soubreville.

W publikacji znajdziemy również wiele ciekawych i cennych informacji o dwóch wystawach rolniczych w Królestwie Polskim, zorganizowanych w 1858 i 1859 roku w Łowiczu. W porównaniu z oryginałem publikacja została wzbogacona o przypisy i obszerniejszy materiał ikonograficzny.

Dr Zygmunt Przyrembla był historykiem i nauczycielem akademickim m.in. na Politechnice Lwowskiej. Interesował się dziejami rozwoju przemysłu na dawnych ziemiach polskich. Wydał kilkadziesiąt prac na temat cukrownictwa.

Książka została wydana przez Agnieszkę Krajewską, właścicielkę Zakładu Graficznego „Łowiczanka”, a konsultację historyczną zapewnił Walerian Warchałowski. Skład i projekt okładki wykonała Gaba Krzyżanowska. Oryginał pracy z 1936 roku udostępnił ze swoich zbiorów przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak.

Publikację można nabyć w drukarni „Łowiczanka” mieszczącej się przy ul. Powstańców 1863 r. (Syntex)design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]