Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Napoleon
Po zwycięstwie pod Jeną i Auerstaedtem, w drodze do Warszawy, zatrzymał się w Łowiczu, 18 grudnia 1806 roku, Napoleon – Wielki Cesarz Francuzów. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana w kamienicę stojącą przy jednej z pierzei Starego Rynku.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
8 sierpnia 2023
Miejska Biblioteka im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu zaprasza na wystawę „Tadeusz Gumiński (1906-2003). Działalność piśmiennicza i popularyzatorska”. W 2023 roku przypada 20. rocznica śmierci T. Gumińskiego, Honorowego Obywatela Łowicza, działacza społecznego, popularyzatora historii regionalnej.
W 1920 r. rodzina Gumińskich przeniosła się z Żychlina do Łowicza. Po zdaniu egzaminów do klasy IV Tadeusz Gumiński podjął naukę w ośmioklasowym Państwowym Gimnazjum Męskim im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Czas nauki w gimnazjum był okresem znaczącym dla jego późniejszego życia.

W trakcie nauki w Łowiczu należał do różnych kół zainteresowań, działał aktywnie w harcerstwie, organizując wycieczki czy redagując z kolegami pismo „Pobudka”. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Z jego inicjatywy powstała w Łowiczu harcerska drużyna wodniacka i instruktorski krąg starszoharcerski. Był współtwórcą Koła Akademickiego Łowiczan.

Po ukończeniu studiów zainicjował w Łowiczu kursy dla przewodników PTK, oprowadzał wycieczki. Przez pół roku pełnił w 1935 r. funkcję sekretarza Towarzystwa Propagandy Turystyki Ziemi Łowickiej. W ramach działalności Towarzystwa opracował dwa informatory turystyczne o mieście, publikował artykuły w „Życiu Łowickim” i „Życiu Gromadzkim”.

Od końca l. 50. XX w. związał się z Legnicą, aktywnie działając na polu naukowym, społecznym, muzealnym. Pomimo licznych obowiązków zawodowych i pracy społecznej w Legnicy, nie stracił kontaktów z przyjaciółmi w Łowiczu. Utrzymywał kontakt korespondencyjny z Zygmuntem Pągowskim, Janem Wegnerem, Janem Kołaczyńskim, ks. Zbigniewem Skiełczyńskim, Aliną Owczarek-Cichowską, Markiem Wojtylakiem, Henrykiem Zasępą i wieloma innymi. Interesował się wszystkim tym, co dzieje się w Łowiczu.

Istotnym elementem jego działalności na rzecz Łowicza była uprawiana już u kresu życia publicystyka historyczna na łamach tygodnika „Nowy Łowiczanin” i miesięcznika kulturalnego „CDN”, przypominająca o ważnych wydarzeniach i postaciach miasta oraz regionu. Artykuły jego autorstwa budziły zainteresowanie czytelników nie tylko z racji swobodnej i żywej narracji autora, ale również z tego powodu, iż dotyczyły zdarzeń, których był często bezpośrednim uczestnikiem.

We wrześniu 1997 r. Rada Miejska w Łowiczu na wniosek Koła Wychowanków i Wychowanek łowickiego LO przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela miasta Łowicza. Był to trzeci podobny tytuł, jakim obdarzono Tadeusza Gumińskiego. Po raz pierwszy uczyniła to Rada Miasta Legnicy w 1993 r., drugim natomiast miastem był Żychlin w 1995 r. Zmarł 23 sierpnia 2003 r. w Legnicy.

Na wystawie w bibliotece znajdą się publikacje autorstwa T. Gumińskiego, kroniki dokumentujące jego szeroką działalność popularyzatorską (prelekcje, spotkania), fotografie, a także dokumenty i pamiątki oraz publikacje ze zbiorów prywatnych Zdzisława Kryściaka, Janusza Pągowskiego, Marka Wojtylaka, Henryka Zasępy i Jacka Rutkowskiego.

Otwarcie wystawy odbędzie się 23 sierpnia o godz. 15.00. Wystawa czynna będzie do 29 września 2023 r.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]