Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Stary Rynek
Sercem Łowicza jest Stary Rynek, przy którym do dziś zachowało się wiele cennych zabytków architektury. Rynek przez kilka stuleci pełnił funkcje handlowe – od średniowiecza odbywały się na nim targi cotygodniowe i doroczne słynne jarmarki. Na rynku stoją dwa pomniki – Synom Ziemi Łowickiej z 1927 roku i Papieża Jana Pawła II odsłonięty w 2000 roku.
‹‹    A-    A+
Zespół Pieśni i Tańca „BLICHOWIACY”
Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy"

Od 1948 roku w Szkole Rolniczej – obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu Blichu, istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Członkami zespołu jest młodzież szkolna. "Blichowiacy" kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą.

Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" składa się z trzech części: suity łowickiej, obrazka łowickiego oraz obrzędu "Zapusty", a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa, w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek.

Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.

Zespół posiada certyfikat nadany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F.

Ważniejsze osiągnięcia zespołu to:
  • I nagroda na VIII Biennale Folkloru w Łowiczu - 1993 i 1995 r.
  • II nagroda na Prezentacjach Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych - Lubsko 1998
  • I nagroda "Tradycje 2000" w Łowiczu
  • II nagroda Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne o "Łowicki Pasiak" - Łowicz 2002
Zespół koncertował za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie, w Serbii.

Kontakt do Zespołu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz
tel. (46) 837 37 05
fax (46) 837 33 77
e-mail: zsp2lowicz@op.pl


Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]