Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
10 maja 2019
Łowicki Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. W konkursie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymał 7.500 zł na zorganizowanie w Łowiczu eksperckiej diagnozy społecznej, warsztatów edukacyjnych oraz oczekiwań względem Ośrodka. Zebrane pomysły mieszkańców, będą mogły być realizowane przez ŁOK w przyszłości.
W ramach programu złożono 83 wnioski. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania. Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Program skierowany był do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Co to oznacza w praktyce:
ETAP 1 (7.500 zł)

Przeprowadzenie dwóch badań fokusowych dla zaproszonych liderów środowiska społeczno-kulturalnego i wszystkich niezrzeszonych zainteresowanych projektem
Diagnoza potencjału tych grup z udziałem niezależnego eksperta (Michał Pawlęga) Stworzenie raportu wraz z regulaminem wyboru 3-5 inicjatyw oddolnych.

ETAP 2 (25.000 zł - te środki otrzymujemy awansem bo wyborze projektów do realizacji)
Realizacja 3-5 projektów z partnerami, których inicjatywy zostały wybrane w 1 etapie (całość czerwiec-grudzień 2019)

Autorem wniosku jest Jakub Papuga, pracownik ŁOK.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]