Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Miasta partnerskie
Łowicz prowadzi szeroką współpracę z sześcioma miastami partnerskimi. Są to: Colditzv(Niemcy), Lubliniec, Soleczniki (Litwa), Reda, Saluzzo (Włochy) oraz Montoire-sur-le-Loir (Francja). Współpraca ma charakter kulturalny, społeczny, gospodarczy i turystyczny.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
10 maja 2019
Łowicki Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. W konkursie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymał 7.500 zł na zorganizowanie w Łowiczu eksperckiej diagnozy społecznej, warsztatów edukacyjnych oraz oczekiwań względem Ośrodka. Zebrane pomysły mieszkańców, będą mogły być realizowane przez ŁOK w przyszłości.
W ramach programu złożono 83 wnioski. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania. Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Program skierowany był do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Co to oznacza w praktyce:
ETAP 1 (7.500 zł)

Przeprowadzenie dwóch badań fokusowych dla zaproszonych liderów środowiska społeczno-kulturalnego i wszystkich niezrzeszonych zainteresowanych projektem
Diagnoza potencjału tych grup z udziałem niezależnego eksperta (Michał Pawlęga) Stworzenie raportu wraz z regulaminem wyboru 3-5 inicjatyw oddolnych.

ETAP 2 (25.000 zł - te środki otrzymujemy awansem bo wyborze projektów do realizacji)
Realizacja 3-5 projektów z partnerami, których inicjatywy zostały wybrane w 1 etapie (całość czerwiec-grudzień 2019)

Autorem wniosku jest Jakub Papuga, pracownik ŁOK.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]